Review

By Ralph Schoolcraft III
Author of Romain Gary: The Man Who Sold His Shadow
 
 
Her minimalist pictures are immersed in silence, a frozen instant where imagination explores the contours of unexpected shapes and lights. She is shy when she takes photos, and so allows others to preserve their privacy; very few people ever figure in the field of her frames, despite having as backdrops Paris, New York, and Beijing. In fact, she only spies on the cities, their statues and rivers, teasing secrets from stone and sky. The melancholy, grainy images echo the introspective nature of her pictures. Long walks speak to depth of feeling, the powers of observation. Nothing is staged, nothing is manipulated; what the eye can’t see is what you get.
 
Ses images minimalistes s’enroulent dans leur silence, un instant figé où l’imagination explore les contours de formes et lumières inattendues. Elle est timide quand elle travaille et donc permet aux autres de préserver leur intimité. Peu de personnes figurent dans le champ de ses photos, malgré le fait d’avoir comme cadre Paris, New-York, et Pékin. En fait, elle n’espionne que les villes elles-mêmes, leurs statues et leurs fleuves, discrètement leur subtilisant secrets de la pierre et du ciel. Ces images mélancoliques et grenées font écho à la nature introspective de ses photos. De longues flâneries parlent à la profondeur du sentiments, aux capacités d’observation. Rien n’est mis en place, rien n’est manipulé ; vous avez ce que l’œil n’a pas eu.
 
Sus fotografías minimalistas se recogen en silencio, un instante congelado en que la imaginación explora los contornos de formas y luces inesperadas. Es tímida cuando trabaja, lo que permite a los demás preservar su intimidad. Aun teniendo como escenario París, Nueva York o Beijing, en sus fotos figura más bien poca gente. De hecho, sólo espía las ciudades en sí mismas, sus estatuas y sus ríos, sutilizando secretos de la piedra y del cielo. Estas imágenes melancólicas y desgranadas se hacen eco de la naturaleza introspectiva de sus clichés. Largos paseos hablan a la profundidad del sentimiento, a los poderes de la imaginación. Ninguna puesta en escena, ninguna manipulación: veis lo que el ojo no capta.

تلتف صورها الدنيا من حول صمتها، ولكأنها لحظة سكون يستكشف فيها المخيل ملامح أشكال وأنوار غير متوقعة. خجولة حين تشتغل وهي بذلك تتيح للآخرين الحفاظ على دواخلهم. قليل من الأشخاص يشغلون مساحة صورها، حتى وإن كان الإطار هو باريس، نيويورك أو بكين. في الحقيقة لا تتجسس خفية، إلا على المدن، تماثيلها وأنهارها، لتخطف منها أسرار الحجر والسماء. تتصادى هذه الصور الحزينة والمنمنمة مع الطبيعة المستبطنة لذاتها. تحادث التجوالات الطويلة عمق العواطف وقدرات الملاحظة. لم ترتب الأشياء قي مكانها الطبيعي. لا شيء خضع .للتغير. فأنت تملكين ما لم تملكه العين

Le sue immagini minimaliste sprofondano nel silenzio, fissando l’attimo fuggente, dove l’immaginazione esplora i contorni di forme e luci inaspettate. Timida nel suo lavoro di fotografa, non invade l’intimità altrui. Poche sono le persone che appaiono nello spazio delle sue fotografie, pur avendo come sfondo Parigi, New York e Pechino. Lei indaga le città, le loro statue e i loro fiumi, carpendo segreti dalla pietra e dal cielo. In queste immagini melanconiche e sgranate riecheggia la natura introspettiva delle sue foto. Le lunghe passeggiate parlano alla profondità del sentimento e alla potenza dell’osservazione. Niente vi è inscenato, niente vi è manipolato: quello che vedete è ciò che l’occhio non ha colto.

Еë фотографии, выполненныe в минималистском стиле, погружены в тишину, в то остановившеeся мгновение, когда фантазия исследует грани невиданных форм и света. Она делает свои фотографии с застенчивостью и ненавязчивостью, не вторгаясь в личную жизнь других. На ее фотографиях очень мало людей, несмотря на то, что сделаны они на фоне Парижа, Нью-Йорка или Пекина. Ведь она лишь подглядывает за городами, за их памятниками и реками, пытаясь разгадать секреты камня и небес. Меланхолические, расплывчатые изображения отражают интимную природу ее фотографий. Долгие прогулки говорят о глубинe чувств, о способности созерцания. Нет ничего срежиссированного, искуственного, вы видете то, что не подвластно взору.
 
Les seves fotografies minimalistes discorren en silenci, un instant congelat en què la imaginació explora els contorns de formes i llums inesperades. Es tímida quan fa fotos, cosa que permet als altres preservar la seva intimitat. Encara que tenguin com a marc París, Nova York o Beijing, en les seves fotos hi ha més aviat poques figures. En realitat, la fotògrafa només espia les ciutats en tant que tals, les seves estàtues i rius, subtilitzant secrets de la pedra i del cel. Aquestes imatges melancòliques i desgranades són un eco de la naturalesa introspectiva dels seus clichés. Llargues passejades parlen a la profunditat del sentiment, als poders de la imaginació. No hi ha res posat en escena, res manipulatat: veis allò que no pot ser copsat per l’ull.
 
________________________
Key Words:
Art , Chuviscar, Chuvisco, City, Dolus ("Pain"), Dori, Dorinţă, Emotion, Extrañar, Extrañar, Futokoro 懐 [ふところ], Hazan, Hiraeth, Hireth, Hüzün, Keurium (그리움), Landscape, Longing, Longingness, Malikholia, Malikhuliya, Malinconia, Melancholic, Melancolia, Morriña Mourn, Morrinha, Morrinhar, Natsukashii, Nostalgia, Pëmallim, Përmallje, Photography, Regret, Sadness, Saudade, Saŭdado, To Pine, Urban, Wajd, Weemoed, Yearning, Μελαγχολία, Կարոտ (Karot), ماليخوليا, وجد,  مهناز گنجی, Mahnaz Ganji, Manaz Ganji